Kan ik mij laten testen op COVID-19 ?


Zoals je wellicht in de media hebt vernam, is het de bedoeling om in het kader van de exit stragie de bevolking uitgebreider te gaan testen op COVID-19.  Vanaf 4 mei kunnen in principe alle mensen die klachten hebben die mogelijk wijzen op een COVID-19-infectie, getest worden.  Het is echter altijd de arts die bepaalt of een patiënt al dan niet getest wordt.

Immuniteitsbepaling via bloedstaal is  mogelijk.  
Wat is contactonderzoek ?


Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de overheid vanaf 11 mei 2020 contactonderzoek uit.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt aan die zieke persoon gevraagd met wie hij contact heeft gehad.  Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn.  Het contact center belt of bezoekt dan die contactpersonene.  Ze geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken.  Hoe meer besmettingen op die manier kunnen vermeden worden, hoe beter.

Met contactonderzoek probeert men dus te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkerts.  Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

LET OP !!!!

Contact tracing gebeurt alleen via de volgende nummers : 

Telefoon : 02 214 19 19

SMS : 8811GDPR - De nieuwe wet op de Privacy.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht.  Deze Algemene Verordening Gegevensbeschrerming (AVG) of beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

Als arts zijn we uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim.

Aan de patiënten zullen wij een "informed conscent" vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens - indien nodig- uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per mail is niet toegelaten.

Elke patiënt heeft ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, beperking van verwerking en het recht op overdracht van gegevens.

Deze wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheisdgegevens enkel verzamelen voor welbepaarlde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Meer info op de website van de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/sites.privacycommission/files/documents/STAPPENPLAN)